İletişim : 0232 631 54 52

ÇALIŞMA SAATLERI : Hafta İçi 09:00 - 19:00

Dental Radyoloji

Dental Radyoloji

Çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde, başta X ışınları olmak üzere çeşitli ışınım türlerinden yararlanılmasına dayalı tıp dalına radyoloji,x ışınlarının diş hekimliğinde uygulanmasına dental radyoloji denir. Dental radyoloji diş hekimliğinde hastalıkların tespiti ve tanı koymada en önemli faktörlerden birisidir.en dikkatli klinik inceleme ile saptanamayan anomalilerin tanısında hekime yardımcı olur. X-ışınlarının keşfinden bu yana tıbbi tanısal radyografilerde kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon dozları sürekli azalmıştır. Gerek x-ışını üreteçlerinde, gerekse röntgen filmlerinde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve ardından dijital radyografi sistemlerinin kullanıma girmesi sonucu 1992 yılından itibaren doz miktarları günümüzdeki minimum seviyelere inmiştir. Günümüzde geleneksel filmlerle alınan periapikal radyografiler yaklaşık 1.5 μSv (mikrosievert) doz kullanılarak alınmaktadır. Tüm ağız taramalarında 10 film kullanılmaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) ise periapikal radyografiler için kabul ettiği güvenlik sınırı saatte 20 μSv’tür dijital radyoloji filmin sıcaklık,ışık ve banyo kimyasalları gibi etkenlerden etkilenmeden dijital ortamda görüntülenmesine,saklanmasına ve transferine olanak sağlarken filmlerin saklanması için yer gereksinimi ve zamanla filmlerde oluşan netlik kaybı gibi dezavantajları da ortadan kaldırmaktadır.dijital radyoloji ile geleneksel sistemlere oranla hasta çok daha az dozda radyasyona maruz kalırken hekime filmin kontrast,parlaklık ayarlarını yapabilme ve istenen bölgelerin büyütülerek ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır.

PERİAPİKAL RÖNTGEN

dişin çiğneyici yüzünden kök ucuna kadar tamamını çevre dokuları ile gösteren bir veya birkaç dişi içerisine alan dental röntgendir.

PANORAMİK RÖNTGEN

Panoramik röntgen dişler ve ağız çevresindeki tüm kemik yapıyı gösteren bir röntgendir.standart periapikal filme göre dişler,alt-üst çene kemikleri ve sinüsler,alt çene eklemleri gibi çok daha geniş alandaki anatomik yapıların yanında kemik tümörleri,kist ve gömük dişler gibi patolojik oluşumları da gösterir. Günümüzde geleneksel filmlerle alınan periapikal radyografiler yaklaşık 1.5 μSv (mikrosievert) doz kullanılarak alınmaktadır bir dijital panoramik rontgen yaklaşık olarak 2 periapikal film dozunda radyasyon yayar ki en az 10 periapikal film ile incelenecek alan tek bir film ile incelenir,bu durum da hastanın daha az radyasyon almasına neden olur.